Algemene Voorwaarden

Yvonne Bertram en Ed Neeleman zijn de eigenaren en beheerders van Bed and Breakfast de Boerenstal – gelegen aan Boezemweg 62, 3247 BB Dirksland – verder aangeduid als eigenaren. Bij het plaatsen van uw reservering gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, huisregels en privacyverklaring. Bij overtreding en/of het niet opvolgen van instructies en/of bij overlast en/of ongepast gedrag kunnen de eigenaren de gasten per direct de toegang tot de Bed and Breakfast ontzeggen zonder nadere mededeling of opgaaf van reden en zonder restitutie van de verblijfskosten.

Reserveringen

 • U kunt een verblijf boeken vanaf 18 jaar.
 • Het reserveringsformulier dient volledig ingevuld te worden.
 • De eigenaren hebben het recht om een boeking te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.
 • Binnen 10 dagen na een reserveringsaanvraag volgt een bevestiging met een factuur via de mail. Heeft u geen e-mailadres dan ontvangt u dit per post.
 • U dient zelf de boeking te controleren op juistheid. Eventuele wijzigingen dient u binnen 5 dagen aan ons door te geven via de mail.
 • Heeft u na 10 dagen nog geen bevestiging ontvangen dan vragen wij u contact met ons op te nemen.
 • Uw reservering is pas definitief zodra wij de (aan)betaling ontvangen hebben.

(Aan)betaling/restant betaling

 • De (aan)betalingskosten, de betalingstermijn(en) en het rekeningnummer vindt u terug op de factuur.
 • De aanbetaling dient binnen 7 dagen te worden overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer.
 • Indien de (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn is overgemaakt wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd.
 • Als wij uw (aan)betaling hebben ontvangen is de reservering definitief en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Op de factuur vindt u ook de betalingstermijn van het restantbedrag.
 • Het restantbedrag dient uiterlijk 48 uur voor aankomst volledig te zijn overgemaakt.
 • Wij hebben geen mogelijkheden om te betalen per pin of creditcard.
 • Bij reserveringen binnen 48 uur dient het volledige bedrag voor aankomst te worden overgemaakt.

Annulering en kosten

 • Wij raden u aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Annuleringen dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gedaan. Wij zullen annuleringen binnen 7 dagen bevestigen.
 • Wij brengen de volgende kosten in rekening bij annuleren:
  • Bij annulering tot 48 uur voor aankomst worden geen kosten berekend.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor aankomst wordt de volledige totaalprijs in rekening gebracht.
 • In geval van No Show wordt de volledige totaalprijs in rekening gebracht.
 • Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf vindt geen restitutie plaats.
 • Bij onjuistheid van uw gegevens hebben de eigenaren het recht om uw verblijf te annuleren.
 • Bij overmacht hebben de eigenaren het recht om uw verblijf te annuleren. Onder overmacht worden situaties verstaan, zoals: extreme weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie/vrienden, ziekenhuisopname etc. Wij zullen dan met u naar een gepaste oplossing kijken. Mocht u zich niet in het aangeboden alternatief kunnen vinden, dan zullen wij het overgemaakte bedrag naar u terugstorten.
 • Indien van toepassing zullen wij binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag naar u overmaken.

Aankomst en vertrek

 • De inchecktijd is tussen 16:00 en 20:00 uur. Later inchecken is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de eigenaren.
 • De uitchecktijd is tussen 08:00 en 11:00 uur. Eerder uitchecken is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de eigenaren.
 • U krijgt één sleutel voor toegang tot de Bed and Breakfast. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van uw kamer en de Bed and Breakfast. Bij het uitchecken dient u de sleutels weer in te leveren.
 • Bij verlies van de sleutel van de hoofdingang wordt € 100,00 in rekening gebracht omdat het slot moet worden vervangen.
 • Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Bij aankomst kan worden gevraagd om de reserveringsbevestiging te laten zien en een legitimatiebewijs van de hoofdboeker te tonen.
 • Het is niet toegestaan voor derden om gebruik te maken van uw verblijf.

Aansprakelijkheid

 • De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, ongevallen, diefstal, schade of verlies van of aan eigendommen van de gasten.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • Het verblijf geschiedt op eigen risico.
 • De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • De eigenaren zijn aansprakelijk voor storingen in gas, water of elektriciteit. Tenzij de eigenaren een beroep op overmacht kunnen doen.
 • Verlies of schade van spullen van de Bed and Breakfast dient direct te worden vermeldt aan de eigenaren. De kosten worden op de hoofdboeker verhaald.
 • De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor verschillen tussen de teksten en foto’s op de website en/of de actuele situatie in de Bed and Breakfast. De website is met de grootste zorg samengesteld, maar is informatief en biedt geen garantie voor volledigheid, nauwkeurigheid en/of juistheid.
 • Er is geen recht op restitutie bij uitval van de Wi-Fi en/of storing aan gas, water of elektriciteit. De eigenaren zijn wel verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing.

Mochten er dingen zijn die niet naar wens verlopen dan horen wij dat graag van u. Samen met u kijken wij dan naar een passende oplossing.