Privacyverklaring

Bed and Breakfast de Boerenstal vindt het belangrijk u te laten weten hoe persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt. Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het opsturen van uw reserveringsformulier gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring.

Als u geen gegevens wilt verstrekken kan er helaas geen overnachting worden aangeboden.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Overige informatie die u zelf aan ons doorgeeft via de mail of telefonisch

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

  • Verzenden van de bevestiging en factuur
  • Opgave voor de toeristenbelasting
  • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig of wenselijk is
  • Retourneren van gevonden voorwerpen

Het delen van uw persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld, met uitzondering van de wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een nachtregister t.b.v. de toeristenbelasting. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Daarnaast worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke plicht of termijn tot bewaren dan wordt die termijn aangehouden. Als de termijn is verstreken worden uw persoonsgegevens binnen een jaar vernietigd.

Persoonsgegevens beveiligen

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet juist verwerkt worden of niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@deboerenstal.nl.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om op ieder moment uw persoonsgegevens in te zien, te vernietigen of te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies op de website

Op onze website wordt er alleen gebruikt gemaakt van technische, functionele en analytische cookies. Hierdoor werkt de website naar behoren en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kan de website hierdoor geoptimaliseerd worden. U kunt zelf de opgeslagen cookies op ieder moment verwijderen via de instellingen in uw browser.